Држављанство овисника Антигве и Барбуде

Држављанство овисника Антигве и Барбуде

Сматраће се да породичне пријаве обухватају следеће чланове породице;

  • Супружник главног подносиоца представке
  • Дијете главног подносиоца захтјева или његов супружник млађи од 18 година
  • Дијете главног подносиоца захтјева или његов супружник који има најмање 18 и мање од 28 година и које редовно похађа признату високошколску установу и у потпуности га подржава главни подносилац пријаве
  • Дијете главног подносиоца захтјева или супружника главног подносиоца захтјева који има најмање 18 година, који је физички или ментално угрожен, и које живи и у потпуности подржава главни подносилац захтјева
  • Родитељи или баке и дједови главног подносиоца захтева или његовог супружника старијег од 58 година који живе са главним подносиоцем захтева и у потпуности их подржавају.

Држављанство овисника Антигве и Барбуде

За потребе Антигуа и Барбуда држављанство путем инвестиционог програма „дете“ значи биолошко или законски усвојено дете главног подносиоца захтева, или супружника главног подносиоца захтева.

Serbian
Serbian